NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

mieszkanie treningowe

       Mieszkanie. Dla osób, które są pozbawione swojego kąta od wielu lat, które przesypiają noce pod mostem, na klatce schodowej, na dworcu, w namiocie rozbitym w odludnym miejscu lub po prostu w krzakach osłaniających ich przed wzrokiem przechodniów możliwość spędzenia nocy w ciepłym bezpiecznym miejscu często pozostaje tylko marzeniem. Bardzo zależało nam żeby zapewnić naszym podopiecznym własny kąt, w którym będą mogli poczuć się jak u siebie w domu. Jednocześnie mamy nadzieję, że powierzenie bezdomnej osobie kawałka własnej podłogi nauczy ją odpowiedzialności, dbania o najbliższe otoczenie, zmobilizuje do wysiłku, stworzy warunki do wychodzenia na "prostą". 
       Szansa na realizację tego planu pojawiła się w tym roku. W kwietniu otrzymaliśmy lokal o powierzchni około 100 metrów kwadratowych, który po przeprowadzeniu prac remontowych będzie nadawał się do zamieszkania. Sporym nakładem własnej pracy, ale też dzięki pomocy fachowców i samych bezdomnych udało nam się poprawić stan mieszkania na tyle, że obecnie jesteśmy w stanie zapewnić dach nad głową pięciu osobom bezdomnym oraz osobie pełniącej tam dozór.