NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Misje

Aktualności

Dom Nadziei

 

Terapie i zajęcia motywacyjne

 

Asystent osoby bezdomnej

 

Pomagają
nam pomagać

Projekt
Dobrobon

Modlitwa
za Ubogich

Wydarzenia kulturalne

Śniadanie
z Nadzieją

Światowy Dzień Ubogich

Opieka

Fryzura
za Uśmiech

Czas Pandemii Covid-19

Święta
z Nadzieją

Wycieczki rowerowe

Metamorfozy