NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

MISJE

Aktualności

Terapie i zajęcia motywacyjne

Dobrobony

Asystent osoby bezdomnej

Wycieczki

Mieszkanie treningowe

Dom Nadziei

Nagrody i wyróżnienia

Pomagają nam pomagać

Fryzura za uśmiech

Metamorfozy

Czas Pandemii Covid-19

Światowy Dzień Ubogich

Modlitwa za Ubogich

Opoieka

Śniadanie z Nadzieją

Święta z Nadzieją

Projekty

Współpracujemy z...

Wydarzenia kulturalne