NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Misje

Śniadanie
z Nadzieją

Fryzura
za Uśmiech

Modlitwa
za Ubogich

Światowy Dzień Ubogich

Święta
z Nadzieją

Dom Nadziei

Opieka

Wydarzenia kulturalne

Czas Pandemii Covid-19

Aktualności

Pomagają
nam pomagać

Projekt
Dobrobon

Terapie i zajęcia motywacyjne

Asystent osoby bezdomnej