NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

DZIĘKUJEMY TYM,
KTÓRZY POMAGAJĄ
NAM POMAGAĆ

Dzięki Firmie TIM SA z Wrocławia zakupimy leki dla podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja". Przedstawiciele firmy zajmującej się dystrybucją materiałów elektrotechnicznych w Polsce przekazali nam kwotę 2.500 zł. na zakup medykamentów. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykup leków dla osób ubogich i bezdomnych, które same nie mogą pokryć kosztów leczenia, często przewlekłych chorób. 

Prawie pół tysiąca jogurtów :) Tyle sztuk słodkiego przysmaku  dostaliśmy od zakładu Zott Polska sp. z o.o. Dzięki temu paczki rozdawane bezdomnym i potrzebującym wzbogacone są o zdrowy nabiał.

Zestawy nowych talerzy, miseczek i sztućów trafiły do naszej kuchni w nowowyremontowanym Domu Nadziei. Tę część wyposażenia otrzymaliśmy od anonimowego darczyńcy. Cieszymy się, że liczba osób, które pomagają nam pomagać jest coraz większa.

Dzięki uprzejmości Pani Renaty Nowotarskiej z Brzegu dotarła do nas kolejna partia maseczek ochronnych. Pani Renata wraz z sąsiadami i znajomymi szyje tak potrzebne dzisiaj maseczki, które rozdaliśmy w ostatnią sobotę osobom bezdomnym i potrzebującym.

Pomoc potrzebującym nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli. W czasie pandemii nie możemy zapraszać potrzebujących do wspólnego stołu. Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne jedyną możliwą formą pomocy jest rozdawanie przygotowanych przez nas wcześniej posiłków. Pożywną zupę możemy ugotować dzięki pomocy Pawła Oborskiego z Karczmy Zagłoba w Opolu, która udostępnia nam miejsce.
(zdjęcia pochodzą z „czasów przedmaseczkowych”)

Przygotowanie paczek z żywnością i rozlewanie zupy do słoików jest sporym logistycznym przedsięzwięciem. Byłoby to znacznie trudniejsze, gdyby nie pomoc BA GLASS JEDLICE i dyrektora Tomasza Karpiewskiego, który podarował nam litrowe słoiki. Ogromna ilość tych słoików to było nie lada wyzwanie logistyczne. Na szczęście wielką pomocą okazali się bracia Dawid i Rafał Joniec, rolnicy ze Szczedrzyka, którzy z uporządkowaniem i transportem szkła poradzili sobie znakomicie :)

Dziękujemy także tym, którzy chronią nas i naszych podopiecznych przed zakażeniem koronawirusem. Zarówno dla wolontariuszy, jak i dla bezdomnych, ubogich i potrzebujących niezbędne są maseczki ochronne i rękawiczki. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu i Stowarzyszenie ReSTART przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Raciborzu i darczyńców przesłało nam 50 czterowarstwowych maseczek z fizeliny oraz przyłbice.

Maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne dotarły do nas z Fundacji VERITAS z Wrocławia, a rękawiczki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 

Dziękujemy także inicjatywom „Opolskie krawcowe szyją dla służby zdrowia”, „Gmina Łubniany szyje dla służby zdrowia” i wielu ludziom, którzy dbają o nas po to, byśmy mogli dbać o innych:)
 

Na co dzień podczas rozdawania posiłków przestrzegania zasad pilnują opolska straż miejska i policja.

Wszystkim serdecznie dziękujemy :)