NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Dokumenty  STOWARZYSZENIA  

Polityka plików Cookie

    Czym są pliki Cookie

 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze(na dysku twardym), tablecie oraz telefonie (smartphonie) w czasie przeglądania różnych strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, a także „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wygenerowany niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze witryną internetową. Mechanizm ciasteczek jest używany przez większość nowoczesnych stron internetowych.

 

Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

 

Więcej informacji na temat cookies w serwisie Wikipedia

 

 

    Polityka plików Cookie

1.

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej barka.strzelceop.pl stosuje się informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i inne podobne technologie w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV), które zapisywane są przez serwery, które mogą odczytać informacje przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia Użytkownika, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego barka.strzelceop.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

2.

   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

    a. dopasowania treści stron serwisu internetowego do upodobań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie abonenta serwisu internetowego i adekwatnie wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

   

     b. tworzenia statystyk, które pomagają ulepszyć struktury i zawartości stron zrozumieć.

     

     c. zachowania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), tak aby nie musiał na każdej pod stronie znowu wpisywać loginu i hasła.

 

     d. ostarczania użytkownikom treści reklamowych z zakresu ich zainteresowań.

Pliki cookies stosujemy, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Oczywiście, możesz zarządzać tymi plikami na swoim komputerze i usuwać je wedle własnego uznania. 

 

3.

   W ramach serwisu internetowego www.nadzieja.opole.pl możemy stosować następujące 

   rodzaje plików cookies:

 

    a. niezbędne do działania - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających       

        uwierzytelniania.

 

    b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

 

    c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

 

    d. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego   

       języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

   

    e. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

    f. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

 

4.

     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie 

     informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać

     zmiany tych ustawień. Nie dokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym

     samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

5.

    Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności

    wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w

    serwisie internetowym barka.strzelceop.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

6.

    Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego barka.strzelceop.pl a następnie wykorzystywane przez

    współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

 

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie "Nadzieja",ul. Książąt Opolskich 44, 45-006 Opole

 

   Inspektor Ochrony Danych

 

    Na mocy art. 37 ust. 1 RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych 

    osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail: iodbarka@gmail.com lub pisemnie (adres Stowarzyszenia).

   

    Podstawy przetwarzania danych osobowych

   

    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie "Nadzieja" w Opolu gromadzi Pani/Pana dane w celu 

    realizacji zadań statutowych. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz z dnia 24       

    kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innych przepisów prawa powiązanych z kompetencjami Stowarzyszenia.

   

    Odbiorca danych osobowych

 

    Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Pani/Pana dane w szczególnych sytuacjach   

    mogą być przekazane lub powierzone innym podmiotom. Podstawą do tego działania są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości) lub umowy powierzenia

    przetwarzania danych.

 

    Przechowywanie danych osobowych

 

    Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich przechowywane będą przez okres niezbędny do   

    realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

 

    Prawa osób, których dane dotyczą

 

    Ma Pani/Pan możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

    ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

   

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Stowarzyszenia, kierując korespondencję na adres tradycyjny lub elektronicznie pod

    adresem spownadzieja@gmail.com.

   

    W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   

    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże przyniesie to konsekwencje w postaci zaprzestania 

    przetwarzania danych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich, a co za tym idzie brakiem możliwości korzystania 

    z pomocy Stowarzyszenia.

   

    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez

   Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie "Nadzieja"