NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Opieka

 

   

   Zakres potrzeb i pomocy jest szeroki: od zwykłych skaleczeń, przez opatrywanie ran, wykupywanie leków czy w razie potrzeby zawiezienie do szpitala.  

   Podczas III Światowego Dnia Ubogich w Opolu po raz pierwszy stanął namiot medyczny. Potrzebującym doraźnej pomocy udzielał dr Janusz Stasiak oraz ratownicy medyczni. Potrzeby są ogromne, możliwości udzielania pomocy ograniczone. Podstawową przyczyną wielu dolegliwości jest brak higieny, mimo iż w Opolu funkcjonuje Łaźnia prowadzona przez Caritas Diecezji Opolskiej.

   Naszym celem jest nie tylko udzielanie pomocy, ale też motywowanie osób bezdomnych, by same dbały o swoją higienę i zdrowie.