NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Nagrody i wyróżnienia

         

Żar Serca

 

          W piątek 3 grudnia, w liturgiczne wspomnienie patrona opolskiego ośrodka - św. Franciszka Ksawerego - tradycyjnie zorganizowano Wielką Galę „Żar Serca”, podczas której wręczono nagrodę specjalną. Jest ona przyznawana osobom, które swoją działalnością i życiową postawą kontynuują dzieło św. Franciszka Ksawerego, są wierne chrześcijańskim ideałom, pracują na rzecz ludzi oraz działają na rzecz integracji i obalania murów między różnymi środowiskami. W tym roku, w dniu wieńczącym 28 Dni Xaverianumc, nagrodę odebrała również siostra Aldona Skrzypiec, która nie mogła tego zrobić w zeszłym roku ze względu na epidemię koronawirusa. Kapituła doceniła Siostrę Aldonę za zaangażowanie w pomoc bezdomnym i najuboższym, niestrudzoną postawę w walce o godność człowieka oraz oraz codzienne świadectwo życia wartościami ewangelicznymi.