NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

MODLITWA ZA UBOGICH 

Kościół św. Aleksego w Opolu


   Z inicjatywy jałmużnika biskupa opolskiego s. Aldony Skrzypiec w Opolu odbywają się spotkania modlitewne za ubogich. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, którzy do okazywanej na dzień dobroci i materialnego wsparcia ubogich i bezdomnych dołączają modlitwy za nich.     

   Powoli tradycją tych nabożeństw staje się także udział osób bezdomnych i ubogich. Jak sami mówią, to dla nich ogromnie ważne, że mogą modlić się we wspólnocie. 

   O terminie najbliższego nabożeństwa poinformujemy na naszej stronie i na naszym Facebooku.

MODLITWA ZA UBOGICH

Noclegownia w Opolu

 

   W każdy ostatni piątek miesiąca wolontariusze „Śniadania z Nadzieją” i „Zupy w Opolu” spotykają się bezdomnymi na Mszy świętej w Noclegowni. Czekamy na ten czas, bo spotkania przy eucharystycznym stole w świetlicy opolskiej noclegowni mają wyjątkowy przekaz. 

   Dla mieszkańców tego miejsca - osób bezdomnych, samotnych i ubogich - spotkanie z Jezusem jest prawdziwym świętem, podczas którego mogą  uwierzyć i przekonać się, że jeśli On jest z nimi, to jeszcze nie wszystko stracone...