NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Czas Pandemii Covid-19

 

 

 

   W połowie marca 2020 roku zmieniła się znana codzienność, zostaliśmy poddani powszechnej kwarantannie i środkom ostrożności związanym z pandemią koronawirusa. 

   Jako Stowarzyszenie Nadzieja, stosując się do epidemicznych nakzaów, zmieniliśmy formułę naszej działalności, ale nie jej istotę. Jasne było dla nas, że w tej dramatycznej sytuacji osoby pozbawione dachu nad głową, ubogie i samotne potrzebują pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Musieliśmy zrezygnować z organizacji sobotnich śniadań, by uniknąć zgromadzeń.

   W okresie pandemii, wychodząc w tygodniu  na ulice Opola, zwiększyliśmy swoją  pomoc względem osób starszych, bezdomnych i wykluczonych, oferując ciepły posiłek oraz dodatkowo suchy prowiant i środki ochrony osobistej.

   W dużym stopniu zawdzięczamy to podpisanej umowie z MOPR w ramach projektu o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych.

   Założenia projektu były takie, aby zadbać zarówno o osoby w potrzebie, jak i  wesprzeć lokalną przedsiębiorczość, która w tym czasie znalazła się w trudnej sytuacji  ekonomicznej. Dlatego korzystamy  z pomocy firm taksówkarskich i dzięki temu ciepły posiłek w mig dociera do cały czas rosnącej liczby osób potrzebujących w różnym wieku, w tym bezdomnych i wykluczonych.

   Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności, wolontariusze Stowarzyszenia pracują w maskach i rękawiczkach, korzystają z dezynfekcji. Podobne środki ochrony osobistej rozdaliśmy także potrzebującym. Przestrzegania zalecanych środków ostrożności pilnują razem z nami opolscy strażnicy miejscy i policjanci.