NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Wigilijne spotkanie
z bezdomnymi

 

Zamiast przy stole wigilijnym, spotkaliśmy się przy Stole Eucharystycznym. W tym roku ze względu na obostrzenia epidemiczne nie mogliśmy z naszymi bezdomnymi i samotnymi zasiąść razem do wigilijnej wieczerzy w domu biskupa Andrzeja Czai. Biskup zaprosił nas jednak na mszę św. do opolskiej katedry. Tam, wszyscy razem - podopieczni Domu Nadziei i wolontariusze - przygotowywaliśmy się na narodziny Syna Bożego.
Opolski ordynariusz podkreślał, że nawet jeśli nie mamy domu, zwsze możemy go stworzyć i przygotować miejsce dla Jezusa. Tym miejscem jest nasze serce. Bez względu na sytuację, okoliczności, samotność czy bezdomność, to od nas zależy, czy chcemy to serce otworzyć i nauczyć się czekać na Jego przyjście. 
Po mszy św. spotkaliśmy się przed Domem Nadziei, by wręczyć naszym potrzebującym wcześniej przygotowane paczki świąteczne. Nie zabrakło w nich ciepłej zupy, wigilijnych pierogów, chleba, słodyczy, owoców, gorącej herbaty w tremosie, czapki i rękawiczek oraz Ewangelii. Sto takich podarunków udało nam się przygotować dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Wszystkim z serca dziękujemy za to, że pomagacie nam pomagać. Doceniamy każdą formę wsparcia: dobre słowo w trudnym czasie, podarunki rzeczowe, finansowe, Wasz czas i zaangażowanie, a przede wszystkim Wasze serca, które nie pozwalają przejść obojętnie obok potrzebujących.   
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spotkania i codziennej bliskości z nowonarodzonym Jezusem.

25.12.2020r.

ŚWIĘTA Z NADZIEJĄ

 

   

   Wielkanocne Śniadanie i Wigilia w opolskiej kurii diecezjalnej to już tradycja. Osoby bezdomne, ubogie i potrzebujące z wdzięcznoscią odpowiadają na zaproszenie bikupa opolskiego Andrzeja Czai.

   Sporo mamy inicjatyw świątecznych spotkań dla osób bezdomnych w całym kraju, nie brakuje ich także w naszym regionie,jak choćby zainicjowana przed laty przez ks.Zygmunta Lubienieckiego Wigilia dla Osób Samotnych i Bezdomnych czy liczne spotkania organizowane prze parafialne Caritas. Zwykle odbywają się one jednak w innych terminie niż ten wyjątkowy świąteczny dzień.

   Tym razem świętujemy wspólnie: ci, którzy pomagają z tymi, którzy potrzebują pomocy, przy jednym stole. Są życzenia niestandardowe: dachu nad głową i odzyskania godności.